Heslo: revír

Otázka:

Aký tvar môžu mať neživotné podstatné mená mužského rodu v genitíve jednotného čísla? Aký tvar má slovo revír v tomto páde? Kde sa uvádzajú všetky pádové prípony genitívu jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď