Heslo: relácia

Otázka:

Často sa stretávam s delením slov končiacich napr. dvojhláskami ia, ie, keď na konci riadku, pred rozdeľovníkom je ponechané i a nový riadok začína ďalšou časťou dvojhlásky a, e. Je to tak správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je správny tvar slova relácia: v analyzovanej relácii alebo relácií?

celá otázka a odpoveď