Heslo: relácia

Otázka:

Často sa stretávam s takým delením slov končiacich napr. dvojhláskami ia, ie, že na konci riadka pred rozdeľovníkom je ponechané i a nový riadok sa začína ďalšou časťou dvojhlásky a, e. Je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je správny tvar slova relácia: v analyzovanej relácii alebo relácií?

celá otázka a odpoveď