Heslo: reklamácia

Otázka:

Máme českú vetu Informace k reklamaci plateb. Ako sa to napíše po slovensky: Informácie k reklamácii alebo reklamácií platieb?

celá otázka a odpoveď