Heslo: reflexívny

Otázka:

Najprv sme používali termín reflexívne vyučovanie, reflexívny denník, reflexívny dotazník, teraz sa stretávam aj s podobou reflektívne vyučovanie, reflektívny denník, dotazník. Ktoré prídavné meno je správne – reflexívny alebo reflektívny?

celá otázka a odpoveď