Heslo: realizovateľnosť

Otázka:

Pri pripomienkovaní dokumentu nám v spojení "environmentálna a energetická realizovateľnosť vysokoúčinných alternatívnych systémov" odporučili nahradiť slovo realizovateľnosť slovom vykonateľnosť. Ktorý výraz je podľa Vás vhodnejší?

celá otázka a odpoveď