Heslo: reakcia

Otázka:

Možno používať slovo rezonancia v uvedených vetách? Je spojenie vrátiť sa späť do zápasu správne? Sú vyjadrenia poslať do vedenia a poslať do kolien správne?

celá otázka a odpoveď