Heslo: reťazový

Otázka:

Je správne slovné spojenie "reťazová smrť" v súvislosti s postupnou smrťou postáv v literárnom diele?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa nazývajú služby, ktoré nadväzujú jedna na druhú? Sú to reťazové služby alebo reťazené služby?

celá otázka a odpoveď