Heslo: raz

Otázka:

Je spisovné, keď napíšem, že niečo sa deje 1x za rok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu číslovky, ktorých súčasťou je slovo raz? Spolu alebo oddelene?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie pri poslednom ráze ma zobudil alebo pri poslednom raze ma zobudil?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: 4 krát alebo 4-krát?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký slovný druh je slovo raz vo vete Budeme sa tešiť z medailí raz alebo dvakrát?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je v spojení štyridsaťosem ráz slovo ráz s dlhým á a v spojení štyridsiaty ôsmy raz je raz s krátkym a?

celá otázka a odpoveď