Heslo: rakúsko-uhorská monarchia

Otázka:

Ako sa píše názov "rakúsko-uhorská ríša", resp. "rakúsko-uhorská monarchia" - s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď