Heslo: rady

Otázka:

Kedy sa používajú tvary samy a rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má slovo rád v nominatíve množného čísla? Využíva sa tvar rady aj v mužskom rode?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy je správny tvar rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa prestali písať pri ženskom a strednom rode slovesá ako robily, varily, otvorily s tvrdým y?

celá otázka a odpoveď