Heslo: rady

Otázka:

Kedy sa používajú tvary samy a rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má slovo rád v nominatíve množného čísla? Využíva sa tvar rady aj v mužskom rode?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy je správny tvar rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa pri ženskom a strednom rode prestali písať slovesá s y na konci, napr. robily, varily, otvorily?

celá otázka a odpoveď