Heslo: radové číslovky

Otázka:

Ako sa číslovkami píše vyjadrenie časového údaja, napríklad od deviatej do sedemnástej hodiny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše v číslovke "v šesťdesiatych" mäkké i a kedy ypsilon?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je veta Naši hokejisti skončili ôsmi správna? Tá formulácia skôr naznačuje, že ich bolo osem.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne napísať: v 70.-tych rokoch 20. storočia alebo v 70-tych rokoch 20. storočia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké i/y sa píše v slovnom spojení "k osemnásti/ym narodeninám"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako zapíšem číslicami údaj „o pätnástej hodine“? Treba písať za číslom 15 bodku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v spojení magazín z 1975 roka bodka za číslom 1975?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: Hokejisti skončili desiaty alebo desiati?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: od 6. mesiacov alebo od 6 mesiacov – teda píše sa za číslom 6 bodka alebo nie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Číslovka stodvadsaťtri sa píše spolu ako jedno slovo. Píše sa tak aj číslovka stodvadsiatytretí raz?

celá otázka a odpoveď