Heslo: radi

Otázka:

Kedy sa používajú tvary samy a rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má slovo rád v nominatíve množného čísla? Využíva sa tvar rady aj v mužskom rode?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy je správny tvar rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď ide o ľudí narodených v znamení Leva, je správne: Levi sa radi púšťajú do boja. Levi sa sami nevedia rozhodnúť. Ako je to v prípade ľudí narodených v znamení Váh, Panny alebo Rýb? Váhy (prípadne Panny, Ryby) by sa mali sami (samy) rozhodnúť. Vy sami (samy) si komplikujete život. Radi (rady) sa necháte rozmaznávať.

celá otázka a odpoveď