Heslo: rada

Otázka:

Aký je význam slov napovedať, nápoveda, nápoveď?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa skrátené názvy komisia, rada s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa spojenia cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa názvy metód spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem v mene organizácie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Keď používame v súvislosti s našou organizáciou iba slovo rada, s akým začiatočným písmenom ho máme písať? A ako sa píšu v hlavičke listu slová predseda a člen (rady) v stĺpci pod menom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne použiť slovo rad a rada? Príklad: On je z radu/rady tých, čo... Tieto živočíchy patria do radu/rady...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: nový rad kozmetiky alebo nová rada kozmetiky?

celá otázka a odpoveď