Heslo: rásť

Otázka:

Aký tvar má sloveso rásť v rozkazovacom spôsobe?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako vytvoriť rozkazovací spôsob od slovies minúť a rásť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existuje rozkazovací spôsob od slovesa rásť?

celá otázka a odpoveď