Heslo: rád

Otázka:

Aký tvar má prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka alebo zámeno pri vykaní? Je správne vyjadrenie "čo ste pre mňa urobil"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má slovo rád v nominatíve množného čísla? Využíva sa tvar rady aj v mužskom rode?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem používať slovenské tvary ženského rodu na mužský rod? Napríklad on je rada? Alebo ide iba o nárečie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy je správny tvar rady?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne Rad alebo Rád rytierskeho kríža?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého slovného druhu je slovo "rád"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne použiť slovo rad a rada? Príklad: On je z radu/rady tých, čo... Tieto živočíchy patria do radu/rady...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám v názve oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave písať veľké začiatočné písmeno alebo malé?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať slovo "rád" na označenie mimocirkevných hnutí a aktivít, tak ako to použil redaktor TA3 v relácii Svet+ v reportáži venovanej masovým demonštráciám aktivistov proti kapitalizmu, ktoré sa konali v USA? Autor relácie v odpovedi na moju otázku obhajuje správnosť užívania slova "rád" neobvykle - "nový svetový rád", čo ale považujem za zavádzajúce.

celá otázka a odpoveď