Heslo: q

Otázka:

Do ktorej skupiny spoluhlások (tvrdé, mäkké či obojaké) patria ĺ, ŕ, q?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám písmeno q v cudzích názvoch zanechať alebo ho mám nahradiť napr. spoluhláskou k?

celá otázka a odpoveď