Heslo: provincia

Otázka:

Je chybou skloňovať názov mesta Nitra v slovnom spojení vedenie mesta Nitry?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy provincií reholí, ako napr. "Československá provincia"?

celá otázka a odpoveď