Heslo: privlastňovacie prídavné mená

Otázka:

Zvieracie prídavné mená vzoru páví sú vzťahové alebo privlastňovacie ? Jednotlivé zdroje sa líšia v názore, prípadne sú nejednoznačné.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa píše "v Karlových Varoch" s dlhým ý. Veď je to vzor "otcov", ktorý má krátke prípony, napr. otcovych súrodencov, Tomášovych a Petrovych priateľov.

celá otázka a odpoveď