Heslo: prihlásiť sa

Otázka:

Je správne slovné spojenie prihlásil sa o slovo alebo prihlásil sa k slovu?

celá otázka a odpoveď