Heslo: priezvisko

Otázka:

Aké je správne poradie mena, priezviska a titulu pri uvádzaní údajov na informačných tabuľkách pri dverách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde sa dozviem viac informácií týkajúcich sa slovenských priezvisk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú zložené priezviská ako napríklad Božena Slančíková-Timrava? Musím skloňovať obidve časti priezviska?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým spôsobom sa oslovujú ľudia s dvomi priezviskami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo máme krstné mená a priezviská?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Rigó?

celá otázka a odpoveď