Heslo: priezviská - súhrnné pomenovania

Otázka:

Aký tvar má priezvisko Veselý pri súhrnom pomenovaní viacerých príslušníkov rodiny?

celá otázka a odpoveď