Heslo: prichádzať

Otázka:

Môžeme povedať aj "Peter zajtra prichádza" alebo iba "Peter zajtra príde"?

celá otázka a odpoveď