Heslo: pri

Otázka:

Píše sa v prídavnom mene prípotočný dlhé í?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správna predložka "pri" vo vete "Dajme ten stôl pri okno"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa nemôže použiť slovné spojenie "Príď pri hrad" a "pri hrad" vo všeobecnosti? Poprosím Vás o čo najviac argumentov.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá z nasledujúcich viet je správna: ,,Idem nakupovať ku Viedni" alebo ,,Idem nakupovať pri Viedeň"?

celá otázka a odpoveď