Heslo: prezident

Otázka:

Je správne, ak používam spojenie prvý muž na označenie čelného, vedúceho predstaviteľa určitej inštitúcie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na hlavičkovom papieri používam spojenie Zuzana Mladá, advokátka. Slovo advokátka mám písať s malým a alebo s veľkým A?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše názov funkcie pod podpisom a menom na dokumente?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu výrazy dozorná rada, predseda predstavenstva a predstavenstvo vo vete: "Vážení členovia dozornej rady, dovoľte mi v mene predsedu predstavenstva pozvať Vás na zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať..."?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne pomenuje funkcia dekana, ktorú vykonáva žena? Môžem použiť pomenovanie dekanka?

celá otázka a odpoveď