Heslo: prezenčná listina

Otázka:

Je spisovné spojenie prezenčná listina?

celá otázka a odpoveď