Heslo: prezídium

Otázka:

Ako sa píše názov D/dozorná rada spoločnosti PPS Group a. s.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie Prezídium Slovenskej komory daňových poradcov?

celá otázka a odpoveď