Heslo: prevzaté slová

Otázka:

Čo sú prevzaté slová a čo prevzaté názvy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Možno prevzaté slová, ktoré sa prispôsobia slovenskému pravopisu, nazvať poslovenčené slová?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píšu historické maďarské priezviská?

celá otázka a odpoveď