Heslo: prevedenie

Otázka:

Môže sa slovo "prevedenie" používať v súvislosti s pohybom - "prevedenie pohybu"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa slovo prevedenie používať v súvislosti s výrobkom a jeho vzhľadom, napr. lesklé prevedenie? Je to spisovný výraz?

celá otázka a odpoveď