Heslo: presvedčiť

Otázka:

Aké tvary má sloveso presvedčiť v rozkazovacom spôsobe?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá z viet je správna: 1. Čo je presvedčanie? alebo Čo je presvedčovanie? 2. Kedy presvedčujete? alebo Kedy presvedčate? 3. Ako sú ľudia presvedčaní? alebo Ako sú ľudia presvedčovaní?

celá otázka a odpoveď