Heslo: preskribovať

Otázka:

Aké je sloveso od slova preskripcia: preskribovať alebo preskripovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké je sloveso od slova preskripcia: preskribovať alebo preskripovať?

celá otázka a odpoveď