Heslo: prepis

Otázka:

Prosím o odpoveď, akým spôsobom sa v slovenčine prepisujú priezviská z textov písaných iným písmom ako latinka, napr. z azbuky: Čajkovskij alebo Tschaikovski? Z printových médií mám dojem, že bez znalosti angličtiny nebudeme onedlho vedieť v slovenskom texte prečítať ruské priezviská, tak ako znejú v ruštine, pretože sa prepisujú z angličtiny. Týka sa to, samozrejme, aj prepisu z iných jazykov ako ruština.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je "priepisová kniha" a nie "prepisová"?

celá otázka a odpoveď