Heslo: prepis ruských mien

Otázka:

Ako prepisovať meno ruského umelca v slovenčine? Podľa anglického prepisu Vladimir Malakhov alebo v podobe Vladimir Malachov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa do slovenčiny prepisujú ruské priezviská nemeckého pôvodu (Франц Шехтель - Franc Šechteľ alebo Franz Schechtel, Шварцкопф - Švarckopf alebo Schwarzkopf, фон Шмидт - fon Šmidt alebo von Schmidt, Рубинштейн - Rubinstein alebo Rubinštejn)?

celá otázka a odpoveď