Heslo: prepis japonských mien

Otázka:

Ako sa prepisujú japonské mená v slovenčine?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zodpovedá podoba japonského mena Yoshimitsu zásadám slovenského prepisu z japončiny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa v slovenčine prepisujú mená z Japončiny? Je správna podoba mena Yoshimitsu?

celá otázka a odpoveď