Heslo: premiérka

Otázka:

Máme používať funkciu verejná ochrankyňa ľudských práv i názov Kancelária verejného ochrancu ľudských práv v ženskom rode alebo je nevyhnutné/správne striktne sa držať v zákone použitého mužského rodu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píšu pracovné pozície - v mužskom alebo v ženskom rode, ak pozíciu vykonáva žena?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne pomenuje funkcia dekana, ktorú vykonáva žena? Môžem použiť pomenovanie dekanka?

celá otázka a odpoveď