Heslo: predtým

Otázka:

Píše sa predtým alebo pred tým?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slová potom a predtým sa píšu spolu alebo osobitne? Píše sa pri spojeniach predtým ako a potom ako čiarka?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku