Heslo: predpona vý-

Otázka:

Je v slove "výborný" predpona "vý-"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím o pomoc pri vypracovaní úlohy: Napíš desať slovies odvodených od podstatných mien s predponou vý-. Majú to byť podstatné mená, ktoré začínajú na vý- a z nich odvodené slovesá alebo na vý- majú začínať slovesá?

celá otázka a odpoveď