Heslo: predložka pre

Otázka:

1. Časopis Kultúra slova má podtitul "časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu". Nebolo by vhodnejšie použiť spojenie "časopis na jazykovú kultúru" alebo "o jazykovej kultúre"? 2. Je spisovné použitie predložky v spojení "vhodná alternatíva pre malé plochy trávnikov" alebo "rozmery sú rovnaké pre každú plochu"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

nasledujúcich spojení: iniciatívy pre vzdelávanie a výskum, iniciatívy pre občanov, iniciatívy pre firmy.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako môžeme pomenovať poradcu, ktorý radí v oblasti miestneho rozvoja? Musí to byť poradca v oblasti miestneho rozvoja alebo môžeme použiť predložku pre – poradca pre miestny rozvoj?

celá otázka a odpoveď