Heslo: prechyľovanie zložených priezvisk

Otázka:

Ako je to v slovenčine s prechyľovaním jednotlivých častí zloženého priezviska, alebo keď má žena dve priezviská? A keď má manžel cudzinec sám zložené priezvisko, možno ho manželke zapísať do matriky bez prechyľovania?

celá otázka a odpoveď