Heslo: pre

Otázka:

Dobrý deň, ako správne používať predložku kvôli? Je správne napísať "Stalo sa to kvôli tebe"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je platforma pre vyhľadávanie alebo platforma na vyhľadávanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne má byť odporúčania na dávkovanie alebo odporúčania pre dávkovanie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie "Metodické smernice na správnu laboratórnu prax" alebo "Metodické smernice pre správnu laboratórnu prax"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

1. Časopis Kultúra slova má podtitul "časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu". Nebolo by vhodnejšie použiť spojenie "časopis na jazykovú kultúru" alebo "o jazykovej kultúre"? 2. Je spisovné použitie predložky v spojení "vhodná alternatíva pre malé plochy trávnikov" alebo "rozmery sú rovnaké pre každú plochu"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

nasledujúcich spojení: iniciatívy pre vzdelávanie a výskum, iniciatívy pre občanov, iniciatívy pre firmy.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovné spojenie ísť osobne pre pôžičku spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akú predložku mám použiť so slovom smernica v názve smernice? Ja považujem za správne takéto použitie: smernica pre niekoho, o niečom, resp. na niečo.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je predložka skrze spisovná?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa predložka "kvôli" nahradiť predložkou "pre"?

celá otázka a odpoveď