Heslo: pravidlo o rytmickom krátení

Otázka:

V slovách lístie a tŕnie sú dve dlhé slabiky za sebou. Znamená to, že sa v nich porušuje rytmický zákon?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pomáham dcére s úlohou a nevieme, či sa v slove "krídla" uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na súťaži sme mali vybrať slovo, v ktorom sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení. Správna odpoveď bola slovo "dopriaty", ale ja si myslím, že pravidlo o rytmickom krátení, ktoré hovorí, že v slovenčine sa striedajú dlhé a krátke slabiky, sa uplatnilo aj v slove "významných".

celá otázka a odpoveď