Heslo: prístup

Otázka:

S akou predložkou vo význame pomer, postoj sa viaže slovo prístup?

celá otázka a odpoveď