Heslo: prístavok

Otázka:

Môže sa prístavok vyčleniť pomlčkou na začiatku a čiarkou na konci?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde mám písať čiarku v nasledujúcej vete? Peter Jaroš, jeden z najnotorickejších slovenských literárnych workoholikov vyskúšal v literatúre takmer všetko, čo sa naučil z klasiky.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú čiarky v tejto vete umiestnené správne? "Pisateľka na e-mail, resp. odpoveď do dnešného dňa, t.j. 02.10.2013, nereagovala."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcem sa spýtať, či vo vete "Žiaci Strednej odbornej školy technickej, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, nasledujú svojho učiteľa vo výrobe sviečok" má byť čiarka za slovom Lučenec.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcela by som vedieť, či pri skloňovaní názvu podniku skloňujeme aj označenie štátny podnik, ktoré je pri ňom uvedené?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcela by som vedieť, či pri skloňovaní názvu podniku skloňujeme aj označenie štátny podnik, ktoré je pri ňom uvedené?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa v tejto vete čiarky, a ak áno, tak prečo? Dohoda o koordinácii vykonávania letov pohotovostných lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky medzi LPS SR š. p. a MO SR.

celá otázka a odpoveď