Heslo: príslovkové určenie

Otázka:

Dobrý deň, kde v nasledujúcom spojení mám použiť čiarku? - "Rím 1. decembra; v Martine 19. 06. 2009."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne napísaná táto veta: Keď ráno, po šiestej schôdzi, otvoril noviny, zostal prekvapený?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Spojenie "nad hlavou" vo vete "Kŕdeľ prelieva sa nad hlavou" je predmetom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým slovným druhom je slovo zavše vo vete Zavše navštívi rodičov v ich rodnom dome? Prosím aj o určenie slov bežne, občas, dvakrát a zavčasu vo vetách Bežne sa mýli. Občas pečie koláče. Dvakrát ho zavreli za lúpež. Vstáva zavčasu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pomáham synovi s prípravou na prijímačky. Obaja však máme problém s rozlišovaním predmetu a príslovkového určenia, napríklad vo vete Z ryže sa varí chutné rizoto.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v spojeniach Bratislava, 28. septembra alebo v Bratislave, 28 septembra čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Nie som si istá, či vo vete On sa tak správa počas každej návštevy je slovo návštevy predmet alebo príslovkové určenie.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa určujú vetné členy v prirovnaní? Ide o vetu Žil som ako Robinson v pralese.

celá otázka a odpoveď