Heslo: prísť

Otázka:

Ako sa tvorí rozkazovací spôsob od slovesa prísť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžeme povedať aj "Peter zajtra prichádza" alebo iba "Peter zajtra príde"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne, keď v médiách používajú slovné spojenie "príde mi to ľudské" alebo "príde mi to pochopiteľné" namiesto spojenia "pripadá mi to..."?

celá otázka a odpoveď