Heslo: prírodný

Otázka:

Ako máme písať epilengyel, severojužný smer? Ako označovať dve protiľahlé svetové strany Kostra je orientovaná v smere JZ – SV alebo kostra je orientovaná v osi JZ – SV? Je správne rastlá skala?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Návrh na nahradenie označení stupňov ovplyvnenia vegetácie človekom.

celá otázka a odpoveď