Heslo: prírodný

Otázka:

Ako máme písať slová epilengyel a severojužný smer? Ako označovať dve protiľahlé svetové strany? Napr. kostra je orientovaná v smere JZ – SV alebo kostra je orientovaná v osi JZ – SV? Je správny výraz rastlá skala?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Návrh na nahradenie označení stupňov ovplyvnenia vegetácie človekom.

celá otázka a odpoveď