Heslo: prírodné ohrozenia

Otázka:

Ako preložiť do slovenčiny anglický výraz natural hazards? V materiáli, ktorý pripomienkujem, používajú spojenie prírodné ohrozenia, ktoré mi prichodí významovo nejednoznačné.

celá otázka a odpoveď