Heslo: príloha zákona/k zákonu

Otázka:

Ako je správne: príloha k zákonu alebo príloha zákona?

celá otázka a odpoveď