Heslo: prázdny

Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová prázdny, poklad a kostol na slabiky?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku