Jazyková poradňa o slove prázdny | SME.sk
     

Heslo: prázdny

Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová prázdny, poklad a kostol na slabiky?

celá otázka a odpoveď