Heslo: práčka

Otázka:

Zaujíma ma správne použitie slova práčka a pračka - ktoré z nich označuje zariadenie na pranie a ktoré osobu.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

1. Je správne "súčiastka s rozmermi 20x30 mm", alebo "súčiastka o rozmeroch "20x30 mm"? 2. Kedysi sme sa v škole učili, že podstatné meno pračka znamená stroj na pranie bielizne, práčka zasa ženu, ktorá perie. V súčasnosti je podľa Slovníka slovenského jazyka správne iba podstatné meno práčka pre oba významy. Došlo teda k zmene?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používa slovo "pračka" a kedy "práčka"?

celá otázka a odpoveď