Heslo: pozitívna diskriminácia

Otázka:

Chcela by som sa opýtať na slovné spojenie "pozitívna diskriminácia". Zaujímalo by ma, či ide o paradox a či je toto slovné spojenie významovo možné, či a nejedná o nezmyselné, protirečivé slovné spojenie. Právna literatúra tento pojem pozná a často používa, ale mnoho odborníkov tvrdí, že ide o nezmysel. Domnievam sa, že vzhľadom na to, že slovo diskriminácia pochádza z latinského diskriminare, čo značí rozlišovať, ide o neutrálny pojem a v danom slovnom spojení nejde o významové protirečenie. Rada by som si vypočula Vaše odborné stanovisko.

celá otázka a odpoveď